Tailoring

Açıklamalar:

Kendinize cici bici şeyler dikmek için kullanırsınız. Kumaş türü itemler dikmek için ‘Cloth’, deri türü itemler dikmek ve set yapabilmek için ‘Leather’ ihtiyacınız olacak. Bu Leatherler 3 tür olup en basiti Spined (mavi), sonra Horned (kırmızı – mageler için) ve en iyisi Barbed (yeşil-dragon) derileridir.

Eğer 100 ve üzeri ise skill, itemlere adınızı yazdırabilir ve Exceptional itemler dikebilirsiniz. Bunların resistleri de iyi olacaktır. Aynı zamanda oyuna yeni başladıysanız para kasmanında en kolay yolu tailor ve tailor bodçularıyla uğraşmak olacaktır.

[Strateji]
[Yardımcı Skilller]
[Title] Tailor

Nasıl Kasılır?

00.0 – 30.0 arası NPC Tailor,
30.0 – 42.0 arası Skirts,
42.0 – 52.0 arası Cloaks,
52.0 – 74.6 arası Robe,
75.0 – 86.0 arası Oil Cloth,
86.0 – 91.0 arası Oil Cloth, Studded Sleeves,
91.0 – 96.0 arası Studded Leggings,
96.0 – 100 arası Studded Tunics,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir