Raid Sistemi

Büyü nedir?

Sihir teorisi, dünyanın bir bütün olarak üç varoluş alanından oluştuğu fikrine dayanır: yerküre, dış dünya ve gölgeler. Yerküre büyünün oluşabileceği ve yayılabileceği yapıyı temsil eder.

Dünyada, tüm varlıkları saran ve onlar tarafından değişen derecelerde kontrol edilebilen ve korunan saf, vahşi yaratıcı büyüler vardır ancak, bir kişiye ne ölçüde ulaştığı, kişinin kontrol gücünün ne denli yüksek olduğuna göre değişmektedir. Her kişi kendi büyülü enerjisini geliştirirken, karanlık ve hakimiyetçi dış dünyadan, gölgelerden yayılmaya başlayan ve bir noktadan sonra kontrol edilemeyen karanlık bir güç bulunmakta.

Dış dünyadan, yerküreye hakimiyet sağlamak ve yerküre enerjisini sömürebilmek için, kapıyı, koruyucuları aşmış ve yaklaşmakta olan; kendine karanlık sanatlarda esir olacak acemiler bulmaya çalışan büyük üstadların en kudretlisi; şöyle diyor. “Burada büyü sanatlarının kökenini de bulabilirsiniz; insanların farklı enerjileri nasıl etkileyeceklerini ve değiştireceklerini öğreten büyük üstadları da.“

Büyü Algısı

Büyü sıradan insanlar için bir gizemdir ve genellikle rahatsızlık veya batıl inançlara neden olur, saf insanlar tarafından gözlemlenir. Basit çiftçi aynı zamanda farklı sihir türlerini birbirinden ayırt etmekte zorlanır – temel olarak, her büyü öncelikle anlamsızlık veya şarlatanlıktır. Tabii ki, her şeyden önce, büyük üstadın ve ekibinin üstada göre daha az seviyeli, iyi organize olmuş üyeleri, karanlık büyünün yıkıcı etkileriyle ilgili açıklamaları ve anlatımları ortadan kaldırmakla başladı. Çünkü anlaşılmak, istedikleri bir şey değildi.

Karanlık sanatlar, hiçbir büyücünün risk almak istemediği tehlikeli bir suçlamadır özünde. (Özellikle Mithras öğretileri, sihirbazların tehlikeye girmesine yol açtı ve şimdi bu tür suçlamaları geçmişte olduğu gibi büyük öfkeyle bastırmaya çalışan şovalyeler hala mevcut.) Tabii ki, bir sihirbaz için tehlikeli olabilecek sadece Mithras öğretileri değildir; öfkeli, tütsülenmiş ve bir o kadar da gizli kılınan, hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir karanlık en güçlü büyücü için bile ölümcül olabilir.

Büyücülerin belirli bir derecede bilinmezlikle ilgilenmeyi sürdürmeleri bile kabul edilebilir değildir. Bununla birlikte; bilinmezlik çoğaldıkça, tehlikeli cezbedicilik de aynı oranda artmaktadır.

Sanatın kaynakları

Büyücünün güçlerini ve kendini açığa vurma şeklini etkileyen farklı yaklaşımlar vardır.

Hermetikler

Hermetiklik, Yerkürenin enerjilerine, ölümlü dünyaya (ateş, su, rüzgar ve toprak) erişme sanatını tanımlar. Çalışmaları çok bilimsel ve mekanik olarak desteklenen süreçlere dayanan hermetistler tarafından öğretilmektedir. Genellikle hermetikian’ın öğretileri, takipçileri çalışma zamanlarının çoğunu yaşamın sürdürülebilirliği için harcayan bir fizik ve kimya, metalurji ve bitki bilimi çalışmaları ile ilgilenen akademisyenler tarafından da öğretilebilmektedir. Bununla birlikte, hermetistlerin çalışmaları sırasında geliştirebilecekleri olağanüstü gücü inkar etmemek gereklidir.

Hermetiklerin büyülerini yapmak için odak nesnelerine ve güç sözlerine ihtiyacı vardır.

Sezgisellik

Sezgisel büyü, şimdiye kadar büyü alanında ortaya çıkan en yetersiz sanattır. Sezgisel sihir çalışması yeteneğine genellikle empati denir, çünkü güçler bilimden çok hissederek çalışır. Sezgisel bir büyücü saldırı yerine kaçış araçlarını kullansa da, kendini güvende hissettiğinde bu kaçış yerini zayıf ruhlara ve büyü ile ilgilenmeyen diğer savaşçılara karşı korkunç lanetlerle katletmek şeklinde ortaya çıkar.

Sezgisel büyücülerin güçlerini ortaya koymak için araç ve gereçlere ihtiyacı vardır.

Dinsel

Hermetistlerin köklü bilgileri ve güçlü sihirleri ile öne çıktığı ve sezgisel sihirbazların çeşitliliği ile hüküm süren topraklarda, din adamları her dini topluluğun dönüm noktasıdır. Mithras veya Moon Guardians’a derin inançları ve sadakatleri ile inananlara ve insanlara sadece destek ve güvenlik sunmakla kalmaz, aynı zamanda tanrılarının çalışmalarına yardım etme ve tanrıların kutsal güçlerinin bir kısmını kendi içlerine çekme yeteneğine sahiptir. Mucizevi değil mi?

Büyü Öğrenme Biçimleri

Üç sihir türüne dayanarak, zaman içinde bireysel fenomenleri veya kullanım biçimlerini keşfetmek için belirli bir sihir türünün temellerinin ötesine geçen gruplar oluşmuştur. Bu “uzmanlıkların” en yaygın, iddialı dalları, genellikle sihirli öğretimin bir uzantısı olarak kullanılan kendi okullarını ve öğretim biçimlerini oluşturan Thaumaturgy Okulu, Lord British Okulu ve Gölge Okulu’dur.

Thaumaturgy Okulu

Thaumaturgy, maddi, organik ve enerjik kalıpları dört elementin gücü aracılığıyla manipüle etme ve ampirik araştırmalar yapmak için bu eylemlerin sonuçlarını formüllere bilimsel olarak kaydetme yeteneğini tanımlar. Araştırma alanı sadece büyünün kendisini değil, aynı zamanda onu doğru şekilde kullanmak için gerekli öğretileri içerir.

Lord British Okulu

Büyücüleri ya da büyü ile ilgilenen çaylakları, bir kan paktı ya da kalıtım nedeniyle devam eden yeteneklere sahip kılan ruhani büyücülerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu okulun öğretisinde olan büyücülük, yolsuzluk ve tehlikeli olarak kabul edilen sezgisel büyülerden ziyade; sadece samimi bir çevrede, savunma ve faydalı olma eylemlerine yönelik öğretiler içerir. Şeytani enerjileri etkilemek için kullanılan bilgi bu okulda kabul edilmez.

Gölge Okulu

Hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip olunamayan, araştırma ve pratik uygulama yardımıyla yaşamın fiziksel ve ruhsal nesnelerini keşfetme, anlama ve ustalaşma çabasını tanımlar. Kendilerine necromancer diyen, beşinci elemente, hayati güce taumaturjik meslektaşlarından daha fazla güvenen bir ya da birkaç kişi tarafından devam ettirilen bu öğreti, diğer öğretileri yıkmak ve enerjilerinden faydalanmak için yüzyıllardır çaba sarf etmekte ve nihayet uyanmakla kalmayıp yerküreyi tehlike altına almaya başlamaktadır.

Ve Şimdi…

Gölge okulu yeniden dirilmek ve gücünü toplamak için harekete geçti. Stargate’i açmanın bir yolunu bulan büyük üstad, Yerküre’nin savunmasını kırmak için karanklık büyüsüyle ölüleri uyandırdı ve kapıdan geçirdi. Yerküre’nin enerjisini eline geçirip daha da güçlenerek hakimiyet kurmak istiyor. Kötü ruhlarına karşı savunma kurmak isteyen Yerküre ise tüm savaşçılarını, iyi-kötü ayırt etmeksizin Stargate’e bekliyor.

Blood Dungeon Video

Sunucumuzda kayıtlı bir oyuncu olmak için tıklayınız“.

Bağlantı programımızı indirmek için tıklayınız“.

Discord adresimiz: “Tıklayınız“.

Facebook adresimiz: Tıklayınız“.

YouTube adresimiz: Tıklayınız“.

Instagram adresimiz: Tıklayınız“.

* Diğer alternatif sistemler: Tekil Raid Sistemi (Britain & Vesper Graveyard) – Champion (Boss) – Doom Dungeon – Dark Father Görevi Rehberi – Spider Cave & Spectre Dungeon – Raid Sistemi

Bir Cevap Yazın