Poker

pokerkumar

Britain bankada 8 kişilik poker masası bulunmaktadır. Min 2, Max 8 oyuncu ile oynanmaktadır. Her tur 3 dakikadan , masaya oturma min gold 5k, max 200k dır.

Dilediğiniz taktirde oyun sırasında yeni chip menuden temin edebilirsiniz. Bol şans.

Kartların Puanlaması:

cardrank

Masadan çıkmak için Show Menuden Show up yaptıktan sonra Çarpı işaretine basınız.

Texas Hold’em, profesyonel poker oyuncularının en büyük beceri sınamasıdır. Pokerin en girişken ve dinamik versiyonu olarak bilinir.

Texas Hold’em Nasıl Oynanır?

  • Oyunun başında her oyuncuya çift kart dağıtılır.
  • Kartlar dağıtılmadan önce, Dealer (Dağıtıcı) pozisyonundaki oyuncunun solundaki iki oyuncu ortaya para koymak zorundadır. Buna Blind (Kör Bahis) denir. Blind, Small Blind (Küçük Kör Bahis) ve Big Blind (Büyük Kör Bahis) olmak üzere, toplam iki oyuncu tarafından oynanır. Blind, Texas Hold ‘em’in değişmeyen kuralıdır ve dealer’ın solundaki iki oyuncu ortaya para koymak zorundadır. Big Blind, Small Blind’ın iki katıdır. Blind olan oyuncular, zaten oyundadırlar. Diğer oyuncular ise oyuna girebilmek için, Blind’ları görmek zorundadırlar. Eğer isterlerse, görmekle kalmayarak; arttırıma da gidebilirler. Eğer ilk konuşma turunda bir ya da birkaç oyuncu bahis miktarını arttırırsa; Blind olan oyuncular da oyunda kalabilmek için artışı görmek zorunda kalırlar. Fold(Pas) diyerek artışı görmeyen oyuncu, oyundan çıkmış olur. Texas Hold ‘em, limitsiz oynanan bir oyun olduğu için herhangi bir artış sınırlaması da yoktur. Her oyuncu, konuşma sırası kendisine geldiği her turda istediği miktarda bahis arttırımına gidebilir.

Oyuncunun Amacı

 • Oyuncunun amacı, oyun başlangıcında kendisine kapalı olarak dağıtılan çift kartı, masaya açık olarak konulan beş kartla (Masaya önce üç kart açılır ve oyuncular, ellerinin durumunu gözden geçirerek tekrar konuşurlar. Ardından dördüncü kart açılır ve oyuncular, ellerinin durumunu tekrar gözden geçirerek bir defa daha konuşurlar. Beşinci ve son kart ta masaya açıldığında; oyuncular son olarak ellerinin durumunu gözden geçirir ve tekrar konuşurlar) harmanlayarak (Masaya açılan kartlardan en iyi eli oluşturmasını sağlayan üç tanesini alarak ya da elindeki kartlardan birini masaya bırakarak; masadan seçtiği dört kardı alarak.) en iyi eli oluşturmaktır.
 • Konuşma, yani bahis turları bittiğinde; oyunda kalan tüm oyuncular ellerini açarlar. En güçlü beşli kombinasyonu oluşturmayı başaran oyuncu, masaya konulan tüm fişleri/paraları kazanır.
 • Eğer oyunun sonunda, iki ya da daha fazla oyuncu en iyi beşli kombinasyonu oluşturmayı başarmışsa ortadaki para, en iyi eli oluşturan oyuncular arasında eşit şekilde paylaştırılır.
 • Eğer oyunun sonunda, en iyi el yere açılan beş kart ise; ortadaki para, Fold demeyerek oyunda kalan oyuncular arasında eşit şekilde paylaştırılır.
 • Eğer diğer oyuncuların hepsi ilk ya da herhangi bir konuşma turunda Fold diyerek oyundan çekilirse; son kalan oyuncu kazanır.
 • Eğer ilk konuşma turundan sonra hiçbir oyuncu Call diyerek bir arttırıma gitmemiş ise; Big Blind olan oyuncu, fiş/para koymadan Check diyebilir.
 • Texas Hold’em limitsiz bir poker oyunudur ama tercihe göre limitli oynamak ta mümkündür.
 • Oyunu nerede oynadığınıza ve oynadığınız oyunun türüne göre değişebilmesine rağmen; genel olarak (No-Limit Texas Hold’em) şu şekilde oynanır:
 • Dealer pozisyonundaki oyuncunun solundaki, Small Blind bahisi masaya koyar. O’nun solundaki ise iki katı değerdeki Big Blind bahisi ortaya koyar.
 • Big Blind oyuncunun solundan başlayarak; bahisler ortaya konulur

Bahisleri arttırmak isteyen oyuncu, kendisinden önce konuşan oyuncunun koyduğu miktar kadar arttırmak zorundadır.

 • Eğer oyuncuda yeteri kadar fiş yoksa All In der ve bu şekilde elindeki bütün fişleri bahise koymuş olur.
 • Bu elden sonra yapılacak arttırmalar, Pot miktarına eşit olmalıdır.
 • Bütün oyuncular aynı parayı bahse yatırdıklarında; tur biter ve bir sonraki tura geçilir. Ancak, Big Blind olan oyuncuya sıra geldiğinde, eğer bahisler eşitlenmişse; bu oyuncunun bir kere daha yükseltme hakkı vardır.
 • İlk turun bitiminden sonra Dealer desteden bir kartı kapalı bir şekilde ayırır (Ayrılan karta Burn Kart denir) ve masaya üç kart açar. Buna Flop denir. Bahisler dağıtıcı pozisyonundaki oyuncunun solundaki oyuncudan başlar.
 • Minimum bahis miktarı, Big Blind’ın ortaya koyduğu fiş kadardır. Bir sonraki turda yine Burn Kart ayrılır ve tek kart açılır. Bu dördüncü karta Turn Kart denir.
 • Son turda bir Burn Kart daha ayrılır ve son kart masaya açılır. Bu 5. karta River Kart denir.

Bahis Turlarında Kullanılan Terimler ve Anlamları

Raise / Arttırmak: Arttırmak, bahsin büyütülmesi demektir. Her oyuncu her bahis turunda arttırıma gidebilir. Bir sonraki bahis turuna geçebilmek için arttıran oyuncu görülmek zorundadır. Eğer bahisteki artış görülmez ise; arttıran oyuncu eli kazanmış olur.

Call / Görmek: Arttırılan bahis miktarı kadar ortaya fiş/para koymak demektir. Görmek, sadece bir oyuncu bahisi arttırdığında mümkündür.

Check / Kontrol Etmek: Oyuncunun oyundan çekilmeyeceği fakat bahsi de arttırmayacağı durumu ifade eder. Bir oyuncunun Check diyebilmesi için; önceki bahis turunda ortaya para koymuş olması ve kendisinden önce konuşan oyuncuların bahis artışına gitmemiş olması şarttır. İlk bahis turunda ise, yalnızca Big Blind olan  oyuncu -diğer oyuncular arttırıma gitmezse-  Check diyebilir.

Fold / Pas /Çekilmek: Fold; eğer oyuncular, oyunun başında aksine dair bir şart koşmamışlarsa her konuşma sırası geldiğinde mümkündür. Oyuncu, istediği zaman elini bırakabilir ya da oyundan kalkabilir.

All In / Hepsini Koymak: Oyuncunun, elindeki tüm fişleri bahise koyma durumudur. Diğer oyuncuların All In‘i görebilmesi için ya All In demeleri ya da All In diyen oyuncunun masaya koyduğu miktarda masaya fiş/para koyarak Call demeleri gerekmektedir. Eğer bir oyuncu, bir başka oyuncunun All In‘ini bahisi artırarak görürse; diğer oyuncuların ya Fold demeleri ya da masadaki en büyük All In miktarına eş değer miktarda bahise para koyarak Call demeleri gerekmektedir.

El Üstünlük Sıralaması

Tek ve tam deste ile oynanan Texas Hold’em’de el üstünlükleri büyükten küçüğe şu şekildedir:

Royal Flush / Floş Royal: 10♥ J♥ Q♥ K♥ A♥
Floşun, astan başlayan sıralı şeklidir. Pokerde oluşturulabilecek en güçlü eldir.
Straight Flush / Sıralı Floş: 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ 8♠
Elde aynı gruptan sıralı beş kart bulunması durumudur.
Four of a Kind / Kare: 10♣ 10♥ 10♦ 10♠ Q♦
Elde aynı değerde dört kart olması durumudur.
Full House / Ful: A♥ A♦ A♣ 5♥ 5♠
Elde bir per ve bir üçlü olması durumudur.
Flush / Renk: 8♦ 5♦ J♦ 10♦ 3♦
Elde aynı gruptan sırasız beş kartın bulunması durumudur.
Straight / Sıra: A♦ 2♠ 3♦ 4♥ 5♣
Elde (Grupları farklı.) değer bakımından sıralı beş kart bulunması durumudur.

Three of a Kind / Üçlü: 9♣ 9♥ 9♦ 5♥ K♣
Elde aynı değerde üç kartın bulunması durumudur.
Two Pairs / Dö per: 2♣ 2♦ K♥ K♠ 6♠
Elde çift per bulunması durumudur.
One Pair / Per: 8♥ 8♠ K♣ 5♥ 2♣
Elde aynı değere sahip iki kart bulunması durumudur.
High Card / Yüksek Kart: A♣ Q♥ 8♦ 5♣ 2♥
Eller arasında hiçbirinin bir seri yakalayamaması ya da iki oyuncunun ellerinin aynı olması durumunda, eldeki en yüksek kartlara bakılır. Tek bir kağıdın büyüklüğü önemli değildir.Toplam eldeki 2 kağıt ve yerdeki 5 la en iyi eli yapan kazanır. [Ör. İki oyuncunun da elinde 4-4 olması durumunda (4-4-8-2, 4-4-10-5) ikinci oyuncu kazanır. Ör. İki oyuncunun da elinde 8-8, 3-3 olması durumunda (8-8-3-3-5, 8-8-3-3-K) elinde papaz olan kazanır. Ör. Bir oyuncunun 8’den diğer oyuncunun 10’den başlayan kent yapması durumunda da elinde 10 olan kazanır. Ör. iki oyuncununda elindeki kağıt yerdeki kağıtla tutmuyorsa ve kağıtların biri aynıysa fark etmez toplamda en iyi 5 i yapan kazanır Ör. Eldeki kağıtların biri geçerlidir diğeri geçersizdir durumu yoktur en iyi 5 i yapan kazanır].

Bağlantı programımızı indirmek için tıklayınız“.

Discord adresimiz: “Tıklayınız“.

Facebook adresimiz: Tıklayınız“.

YouTube adresimiz: Tıklayınız“.

Instagram adresimiz: Tıklayınız“.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir